Om mig Kontakt
Om reiki Behandling Kurser Min bakgrund Forskning Att läsa Länkar

Kort om reiki

Ursprung

Reiki är ursprungligen en japansk healingmetod som är ca 100 år gammal. Mikao Usui (1865-1926) skapade reikiformen och är grundaren av reikitraditionen. Den har sedan förts vidare av flera generationer reikilärare. Som en hantverkstradition där kunskapen och förmågan förmedlas personligt från generation till generation.

Ordet reiki

Ordet reiki är japanska och består av två kanji, dvs japanska skrivtecken. Det första står för kosmisk, universiell, allomfattande. Det andra är "ki" och står för vital kraft. Tillsammans bildar de begreppet reiki.

Närvaro

För mig handlar reiki först och främst om närvaro. När vi är verkligt närvarande förmedlar vi läkande närvaro för kropp och sinne.

Tre steg

Reiki lärs oftast ut i tre steg där steg ett förenklat kan beskrivas som kontakthealing genom handpåläggning. Steg två är inriktat på distanshealing och steg tre på att lära ut reiki.

Enkelt

Många fashineras över att reiki är så enkelt att lära sig. Jag faschineras själv över det men kan bara konstatera att det fungerar. Det kräver inga förkunskaper eller andra förmågor och alla verkar kunna lära sig reiki. Det har troligtvis bidragit till att reiki idag, vad jag vet, är världens mest spridda healingform.

Initieringar

Reiki lärs ut genom personliga initieringar, ett slags intoning, där man får hjälp att bli medveten om sin egen inneboende helande förmåga.

Det är som en sånglektion - ingen kan ge oss vår röst, den är medfödd. Men en bra sånglärare kan hjälpa oss att sjunga bättre. En initiering är som en sånglektion som lyfter fram vår medfödda förmåga att förmedla helande till andra levande varelser.

Personligt

Då reiki innehåller väldigt lite former och regler utan bygger mer på att väcka vars och ens helande förmågor så är det också personligt hur var och en upplever och använder reiki. En del går reikikurser för sin egen personliga utveckling. Andra för att hjälpa andra människor och djur.

Inte ta av sin egen kraft

En viktig del av reiki är att lära sig att vara en kanal för läkning och helande och inte i onödan ta av sin egen livskraft. Det är något som man kan ta med sig till många delar av livet. Att kunna hjälpa andra utan att bränna ut sig själv.

Beröring

Beröring är kanske människans ursprungligaste behandlingsmetod. När vi har ont någonstans berör vi oftast spontant den platsen. Mår någon dåligt så lägger vi en hand på axeln. En del människor har "gröna fingrar", dvs de får växter att växa bättre. I tiotusentals år har människan helat genom beröring. Nyfödda utan beröring utvecklas dåligt och överlever många gånger inte. Utan beröring dör vi. Om inte fysiskt så själsligt.

 

Reikikanji